Disclamer Gebruik afbeeldingen
 • De website wordt met uiterste zorg samen gesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, onjuistheden kunnen echter voorkomen. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Keystone5 BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie,  alsmede technische storingen.
 • Wij gebruiken foto’s of ander beeldmateriaal als onderdeel van onze site.
 • Op alle foto’s van Keystone5 BV zijn auteursrechten van toepassing. Voor het gebruik van onze foto’s moet dus toestemming gevraagd worden.
 • Wie zonder toestemming een foto gebruikt, maakt inbreuk op het auteursrecht. Het doet niet ter zake of het gebruik commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of wat dan ook.
 • Bij ontdekking van illegaal gebruik van een foto wordt de normale licentieprijs verhoogd met € 50,- en in sommige gevallen zelfs met € 150,-, ongeacht de grootte van de foto, het soort gebruik of de duur ervan.
 • Bij het kopiëren van foto’s van internet om die op een website of op andere wijze te gebruiken, dient de gebruiker zich ervan te vergewissen dat het gebruik vrij van auteursrechten is. Als niet expliciet kan worden vastgesteld dat vrij gebruik is toegestaan, dient men per definitie aan te nemen dat een foto onderhevig is aan copyright en mag dan niet gebruikt worden. Degene die een foto, waarvan niet is vastgesteld dat deze vrij van rechten is, desondanks gebruikt, neemt bewust het risico van illegaal gebruik met de kosten die daarbij horen.
 • Het verwijderen van een aan copyright onderhevige foto, na facturering op een website verandert niets aan het voormalig illegaal gebruik. Dat staat immers vast (d.m.v. een screendump) en de duur van het gebruik is volkomen irrelevant voor het ontstaan van de totale betalingsverplichting.
 • De toeslag voor illegale foto’s op het normale tarief is bedoeld als compensatie voor de schade die ondervonden wordt door dit gebruik. Anderen kopen netjes gebruiksrechten en de fotograaf lijd door illegaal gebruik een aanzienlijke imagoschade en commerciële schade bij zijn of haar legale afnemers.
  Er is ook commerciële schade door het weglaten van de naamsvermelding van de fotograaf. Tevens is er schade door verlies van inkomsten als anderen daardoor gestimuleerd worden tot hetzelfde illegaal gebruik, omdat de pakkans gering is. Ontdekking is dikwijls slechts toevallig, maar alle gevallen zal er een factuur gestuurd worden.

Door ons gebruikte afbeeldingen van partners

 • Reflectiv; Vertegenwoordiger van het bedrijf verbindt zich ertoe de onderstaande voorwaarden te respecteren om de foto's van Réflectiv te gebruiken in de wettigheid van de wet. Keystone heeft schriftelijke toestemming hiervan ontvangen.                                          Disclaimer « Photo credit : Adobestock, Réflectiv©, 2021 ».                    
 • Armolan; Vertegenwoordiger van het bedrijf verbindt zich ertoe de onderstaande voorwaarden te respecteren om de foto's van Armolan te gebruiken in de wettigheid van de wet. Keystone heeft schriftelijke toestemming hiervan ontvangen.
 • Switchfoil; Vertegenwoordiger van het bedrijf verbindt zich ertoe de onderstaande voorwaarden te respecteren om de foto's van Switchfoil te gebruiken in de wettigheid van de wet. Keystone heeft schriftelijke toestemming hiervan ontvangen.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing