Garantie

  1. Volgens de wettelijke bepalingen is de garantie 2 jaar vanaf de datum van levering. Over het algemeen gelden de beloofde garantieperiodes voor de productbeschrijving, die kunnen zijn tot 10 jaar.
  2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken en schade die te wijten zijn aan oneigenlijk gebruik, niet-naleving van toepassingsinstructies, of opzettelijke of nalatige onjuiste behandeling, evenals onjuiste montage en schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Hieronder valt expliciet ook het onjuist reinigen van glasbewassing.
  3. Raamfolies moeten tijdens de montage zo stofvrij mogelijk worden behandeld. Lage insluitsels van vuildeeltjes en stofdelen zijn product- en assemblage gerelateerd en onvermijdelijk en zijn geen reden tot klagen. Voornamelijk voor buiteninstallatie van de raamfolies. Effect en levensduur worden hierdoor niet beïnvloed.
  4. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade na installatie van folies. Dit geldt in het bijzonder voor glasbreuk. Het aannemen van kosten van welke aard dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten. Technische informatie over de producten verwijst altijd alleen naar de niet-bindende informatie van de fabrikant. Montage-instructies moeten uitdrukkelijk in acht worden genomen en nageleefd. Indien nodig moet Keystone5 BV vóór de montage worden geraadpleegd. Na installatie moeten buitenfolies aan de randen worden afgedicht met neutraal verknoopte siliconen om de garantie te verkrijgen.
  5. Met betrekking tot handelaars blijven de bepalingen onaangetast. De klant dient de goederen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst, op juistheid, integriteit en volledigheid te controleren. Klachten dienen schriftelijk bij info@keystone5.nl te worden ingediend. Indien een klacht binnen 7 werkdagen wordt weggelaten, worden de goederen geacht te zijn aanvaard in overeenstemming met de overeenkomst, tenzij het gebrek zelfs tijdens inspectie met redelijke zorg niet herkenbaar was.

Bouwfolies *

Zonweringsfolie buitenverlijming

- 5 jaar met verticale beglazing tegen ongewone verkleuring, loslating en demetallisatie

- 3 jaar voor hellende beglazing tegen ongewone verkleuring, loslating en demetallisatie

Zonwering film interne verlijming

- 10 jaar tegen ongewone verkleuring, onthechting en demetallisatie

Privacy film interne binding

- 10 jaar tegen ongewone verkleuring, onthechting en demetallisatie

Beveiligingsfilms Interne binding

- 10 jaar tegen ongewone verkleuring, onthechting

Metaalvrije meerlaagse technologiefilms

- 10 jaar tegen ongewone verkleuring, onthechting

Autofilms **

gemetalliseerde films

- 10 jaar tegen ongewone verkleuring, onthechting en demetallisatie

niet-gemetalliseerde films

- 7 jaar tegen ongewone verkleuring, onthechting

meerlaagse nanokeramische films

- 10 jaar tegen ongewone verkleuring, onthechting

* Een siliconenverbinding moet aan de randen van de buitenste films worden bevestigd om oxidatie te voorkomen. (Verplicht in de buitenruimte om de garantie te garanderen).

**De garantie dekt geen algemene kleurverandering of vervaging op basis van geleidelijke, productieverlichting. Bovendien is de garantie niet van toepassing als de installatie in strijd is met de lokale richtlijnen en wetten voor de tint van het voertuig, of als de folie onjuist of onjuist is geïnstalleerd.

Opmerkingen bij de toepassing

De producten gedistribueerd door Keystone5 BV:

- Bouwfolies zijn alleen geschikt voor verlijming op vlakglas oppervlakken.

- Autofolies zijn alleen geschikt voor verlijming aan de binnenkant van vlakke of gebogen ruiten van autoglas, in overeenstemming met de toepasselijke landspecifieke wettelijke voorschriften.

- Lakbeschermingsfolies zijn alleen geschikt voor verlijming op carrosserieën van voertuigen.

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing